Verzekeringen
Je kunt bijna alles verzekeren. Verzekeringen zijn voor iedereen belangrijk. Er zijn drie soorten verzekeringen:

Levensverzekeringen
Met een levensverzekering verzeker je het risico dat je overlijdt. Als je overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan krijgen je nabestaanden een uitkering. Leef je nog op de einddatum van de verzekering? Dan krijg je de uitkering zelf.

Schadeverzekering
Met een schadeverzekering verzeker je iets tegen schade. Je kunt bijvoorbeeld de spullen in je huis verzekeren tegen brandschade. Je kunt ook een verzekering afsluiten tegen geldschade. Bijvoorbeeld als je niet meer kunt werken.

Zorgverzekeringen
Met een zorgverzekering verzeker je bijvoorbeeld de ziektekosten van jezelf of van je gezin.

Hoe betaal je een verzekering?
Je kunt een verzekering op twee manieren betalen.
- Je betaalt premie, bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar;
- Je betaalt één keer een premiebedrag, dit heet een koopsom.

Wat bepaalt de kosten van een verzekering?
De verzekeraar neemt een risico als hij je verzekert. Als je nooit schade hebt, dan hoeft de verzekeraar jou nooit te betalen. Maar als je schade hebt, moet de verzekeraar jou wel betalen. Hoe groter de kans op schade, hoe hoger de premie of koopsom.

Wat staat er in de voorwaarden?
Verzekeraars verzekeren niet alle risico’s. Daarom heeft iedere verzekering voorwaarden. Daarin staat bijvoorbeeld welke kosten een verzekeraar wel en niet betaalt. Lees deze voorwaarden goed voordat je een verzekering afsluit. Ze helpen je bij het maken van een goede keuze.

Voordat je echt een verzekering hebt afgesloten, moet er heel wat gebeuren. Hieronder staan de verschillende stappen.

1. Vragen beantwoorden
Een verzekeraar wil altijd veel van je weten. Als je contact hebt met een verzekeraar, krijg je een vragenformulier. Daarop moet je invullen waarom je een verzekering wilt, hoeveel geld je hebt en of je gezond bent. Een verzekeraar wil ook weten welke verzekeringen je al hebt.

Vul het vragenformulier helemaal in. Beantwoord alle vragen goed. Als je verkeerde antwoorden geeft, kan het zijn dat je niet of niet goed verzekerd bent.

Een verzekeraar kijkt of de verzekering die jij wilt, past bij de risico’s die je wilt verzekeren. Ook kijkt hij of je sommige dingen niet dubbel verzekert. Maar een verzekeraar wil ook weten of het wel voordelig is om jou te verzekeren.

2. Offerte lezen
De verzekeraar verwerkt jouw antwoorden in een offerte. In een offerte staat welke premie je moet betalen en waartegen je verzekerd bent. In de offerte moeten ook de voorwaarden staan van de verzekering. Wil je de voorwaarden hebben voordat je een offerte vraagt? Vraag ze dan aan bij je verzekeraar.

3. Verzekering afsluiten
Heb je de voorwaarden en de offerte goed gelezen? En wil je akkoord gaan met de voorwaarden en de offerte? Vul dan het aanvraagformulier in. Als je dit formulier ondertekent en terugstuurt, heb je de verzekering afgesloten.

De verzekeraar laat weten dat hij het aanvraagformulier heeft ontvangen. Je krijgt daarvoor een polis. In de polis staat alle informatie over jouw verzekering. Meestal krijg je deze polis binnen vier weken nadat je het aanvraagformulier hebt opgestuurd.