Over pensioenen
Pensioen
Als je 65 jaar bent, stop je meestal met werken. Je krijgt dan geen salaris meer. Maar je hebt dan nog wel geld nodig. In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (ouderdomspensioen). Het ouderdomspensioen is een aanvulling op je AOW.

Denk vroeg na over je pensioen
Veel mensen gaan pas laat nadenken over hun pensioen. Toch is het belangrijk om op tijd over je pensioen na te denken. Als je jong bent, heb je nog voldoende mogelijkheden om je pensioen goed op te bouwen.

Wat moet je weten over pensioen?
Het AOW-pensioen is een basisinkomen. Het is niet altijd gemakkelijk daar van rond te komen. Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (arbeidspensioen). Het arbeidspensioen is een aanvulling op je AOW.

Wanneer je met pensioen gaat krijg je bericht van je pensioenfonds of verzekeraar (hierna gezamenlijk te noemen pensioenuitvoerder). Als je geen bericht krijgt van je pensioenuitvoerder moet je zelf je pensioen opvragen bij je pensioenuitvoerder. Bij de Nederlandsche Bank (DNB) en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) kun je vergeten pensioenrechten opvragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je aan meerdere pensioenregelingen hebt meegedaan. Onder het kopje 'Zie ook' kun je doorlinken naar de adresgegevens van DNB en VB.

Je kunt je arbeidspensioen op verschillende manieren opbouwen.

Pensioen opbouwen via je werkgever in een pensioenfonds
Als je werkgever een pensioenregeling heeft afgesloten – en dat is bij bijna alle werkgevers in Nederland het geval - , dan bouw je een pensioen op. Je doet er verplicht aan mee. Maandelijks wordt er geld op je salaris ingehouden voor pensioenpremie. Gemiddeld is de pensioenpremie ongeveer 15% tot 20% van je bruto inkomen. Vaak neemt de werkgever de helft of meer van de premie voor zijn rekening. Soms neemt de werkgever zelfs de premie volledig voor zijn rekening. Dat geld voor alle werknemers samen wordt gestort bij het pensioenfonds en dit wordt vervolgens belegd. Zo wordt voor de werknemers gezamenlijk een pensioen opgebouwd voor later. Het pensioenfonds keert de pensioenuitkeringen uit als je met pensioen gaat.

Zelf sparen voor (extra) pensioen inkomen
Ook buiten je werkgever om kun je zelf geld opzij zetten om als aanvulling op het pensioen te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld geld opzij zetten door te sparen, te beleggen, een lijfrenteverzekering af te sluiten, door vermogen te vormen in je eigen huis of mee te doen aan de levensloopregeling. Ook met banksparen kun je aanvullend geld sparen voor je pensioen.
Contact
Het regelen van een goed pensioen is een ingewikkelde materie. Om een goed pensioen of een aanvulling op uw pensioen goed te regelen, is Noordpolis van mening dat een goed advies de basis is om uw pensioeninkomen op de juiste wijze in te vullen. Om tot een goed advies te komen is een inventarisatie van uw huidige situatie noodzakelijk. Uw wens en behoefte dienen als basis voor ons advies aan u. Indien onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op.
 
Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-Mailadres:
Telefoonnummer:
Onderwerp:
Opmerkingen: