Over hypotheken
Algemeen
Aangezien wij geen standaardoplossingen bieden, zullen wij eerst met de klant zijn persoonlijke wensen, zijn plannen en zijn financiele situatie doornemen. Hiervoor nemen wij ruim de tijd, zodat de klant een gedegen en onafhankelijk advies van ons kan verwachten. Wij zullen een uitgebreid klantprofiel maken. Hierin zal volledige financiele doelstelling naar voren komen. Aan de hand van dit profiel zullen wij ons advies maken. Ook zullen wij voor aanvang van het gesprek een dienstverleningsdocument van ons bedrijf overhandigen. Dit zijn wij verplicht. Hierin staan o.a. alle gegevens over ons bedrijf, hoe wij ons geld verdienen, hoeveel geld wij verdienen op een hypotheek etc. Kortom, een belangrijk document.


Vormen

Aflossingsvrije hypotheek
Hierbij wordt een bedrag geleend, waarover u alleen maandelijks rente betaald. U lost niets af, waardoor uw hypotheekschuld over de gehele looptijd hetzelfde blijft. U betaalt dus lage maandlasten. Hoe wordt de hypotheekschuld uiteindelijk afgelost? Heel simpel: door verkoop van uw huis.

Beleggingshypotheek
Er zijn twee vormen van beleggingshypotheken. Bij de eerste kunt u het volledige hypotheekbedrag lenen met daar bovenop nog een extra bedrag, dat zal worden belegd. Die moet uiteindelijk het rendement opleveren, waarmee uw totale lening wordt afgelost. Bij de tweede vorm legt u maandelijks een bedrag opzij, dat in beleggingsfondsen wordt gestort. Voordeel: mogelijke hoge rendementen. Nadeel: geen zekerheid over het rendement.

Levenhypotheek
U betaalt bij deze vorm geen aflossing. Het belastingvoordeel van de rente-aftrek blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Om aan het eind van de looptijd van de hypotheek de lening te kunnen aflossen, betaalt u maandelijks een premie voor een (gemengde) levensverzekering. Omdat de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de beleggingsresultaten van de verzekeraar, kan de uitkering uiteindelijk afwijken van de hypotheekschuld.

Spaarhypotheek
Net als bij de levenhypotheek betaalt u geen aflossing. Het voordeel is dat u gedurende de gehele looptijd profiteert van de maximale rente-aftrek. Maandelijks stort u een bedrag in een levensverzekering, waarover u een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding is gelijk aan het rentepercentage, dat u betaalt voor de geldlening. Voordeel: aan het eind van de looptijd ontvangt u het exacte bedrag om de lening te kunnen aflossen. Nadeel: bij een lage rentestand is de vergoeding voor spaargeld eveneens laag.

Bankspaarhypotheek
Dit is een hypotheek met een geblokkeerde rekening waarop periodiek geldt wordt gestort dat gebruikt wordt voor de aflossing van de lening. Hierbij kan een keuze gemaakt worden voor een spaarvariant (spaarrekening eigen woning en een beleggingsvariant (beleggingsrekening eigen woning).

Combinatiehypotheek
Bij deze hypotheek is er sprake van twee of meerdere hypotheekvormen. Het kan voorkomen dat een combinatie u het beste past. Wij kunnen hierover uitvoerig informeren.


Fiscaliteiten

Hypotheekrente
Sinds 1 januari 2001 is de hypotheekrente aftrekbaar voor een periode van maximaal 30 jaar. Voor hypotheken, die gesloten zijn voor deze datum geldt de rente-aftrek eveneens tot uiterlijk 1 januari 2031. Hypotheekrente is aftrekbaar wanneer u de hypotheek gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen huis als hoofdverblijf. Sluit u een andere nieuwe hypotheek af, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan is de rente over het extra geleende bedrag opnieuw voor een periode van 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Neemt u een gedeelte van uw overwaarde op voor aankoop van een auto of een boot, dan is de rente niet aftrekbaar. Dit wordt door de fiscus gezien als een consumptieve lening. Ook voor de aanschaf van een tweede woning geldt deze regel.

Eigenwoningforfait
Als u eigenaar bent van de woning moet u daarvoor een bepaald bedrag bij uw inkomen optellen in box 1. Dit is de zgn. eigenwoningforfait. Het bedrag is een vast percentage van de woz-waarde van uw woning. De gemeente stelt deze woz-waarde vast. Het eigenwoningforfait geldt alleen voor de woning als hoofdverblijf en niet voor de tweede woning. Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen beiden in box 1. Samen met alle inkomsten uit salaris, pensioen, sociale uitkeringen, auto van de zaak en winst uit onderneming wordt het belastbaar inkomen gevormd.

Oversluiten van uw hypotheek
Misschien gaat u uw hypotheek oversluiten omdat u uw woning gaat verbouwen of verbeteren. De rente over uw oorspronkelijke hypotheekbedrag blijft aftrekbaar tot 1 januari 2031. Bedragen boven het oorspronkelijke bedrag zijn voor maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits gebruikt voor verbetering of onderhoud van uw woning als hoofdverblijf. Een hypotheekverhoging kan aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere financieringsmethode, omdat de rente van hypotheken lager is dan die van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten.


Brochure

Klik hier om de IFM Hypotheekbrochure te downloaden
Contact
De wet- en regelgeving omtrent hypotheken verandert continue. Wij zijn van mening dat advisering in hypotheken steeds belangrijker wordt. Bij de aankoop van een woning dient u rekening te houden met kosten. Hoe hoog zijn deze kosten en wat is fiscaal aftrekbaar? Bij het oversluiten van een hypotheek dient u zich de vraag te stellen of dit interessant is gezien de oversluitkosten waar u mee te maken krijgt.

Alvorens wij u van advies gaan voorzien, zal er een inventarisatie gemaakt worden van uw huidige situatie en uw wensen en behoefte. Aan de hand van de inventarisatie kunnen wij een klantprofiel maken, die als uitgangspunt zal dienen voor het advies. Samen met u nemen wij dit advies door. Uiteindelijk beslist u welke adviesonderdelen u wenst in te vullen. Indien u onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op.
 
Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-Mailadres:
Telefoonnummer:
Onderwerp:
Opmerkingen: