Diensten
Noordpolis houdt zich bezig met financieel advies in brede zin. Van het sluiten van een autoverzekering tot het regelen van uw hypotheek.

De medewerkers van Noordpolis zijn op de hoogte van marktomstandigheden en de laatste marktontwikkelingen. Hierdoor kan Noordpolis u op de juiste wijze adviseren. Daarnaast laten wij ons jaarlijks bijscholen, wat een vereiste is in onze markt.

Verzekeren is het afdekken van risico’s! Bij een schadeverzekering is het belangrijk dat u de ontstane schade vergoedt krijgt wanneer zich een schade heeft voorgedaan. Laat u op de juiste wijze adviseren en maak daarna een goede keuze van het product dat u kiest.

Bij het sluiten van een hypotheek, pensioen of een financiering is het belangrijk de uitgangspunten vast te leggen. Wat is er geregeld bij overlijden? Welk bedrag wilt u aan pensioen ontvangen? Wat is de looptijd van een kortlopend krediet en wat is de rente die over de lening moet betalen? Allemaal vragen die vooraf beantwoord dienen te worden.

Wij van Noordpolis vinden het belangrijk dat u weloverwogen een beslissing neemt over het product dat u koopt. Op basis van een inventarisatie zullen wij alle relevante gegevens vastleggen. Dit voorkomt misverstanden en een hoop ergernis voor de toekomst.